Google

蓝海人类学在线 Ryan WEI's Forum of Anthropology

 找回密码
 注册
查看: 1246|回复: 0

卡尔梅克C-M407分型

[复制链接]
发表于 2019-9-15 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Y-chromosomal analysis of clan structure of Kalmyks, the only European Mongol people, and their relationship to Oirat-Mongols of Inner Asia

ERR2677765样本的分型结果。C2b1a1a1a1-F3850,非a/b/c/d四个分支。

Hg38位置        参考序列        读取次数        读取结果        测序质量        单倍体群        基因标记
7534223        C        17        AAAAaaAAAaAAAAaaa        IHHIIHIIIHH1IH?I4        F3850        C2b1a1a1a1
8605832        C        43        .......,,,..,,....,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,        E<GF@<<H1CFI11IH1I1C1?I?DEC<1?<?@<II10H0<0H        B97        C2b1a1a1a1a
19934259        t        8        ..,,,,.,        G0IIIHIH        Z33003        C2b1a1a1a1a
13462640        t        15        .,,,...,,...,.,        IIIIIIIIHIHHCD0        Z31857        C2b1a1a1a1a1
8412366        G        20        ,,.,,....,..,.,..,,,        II@IIIIIHIIIGIHGIHH>        B103        C2b1a1a1a1a2
13786884        g        4        ,,,,        GIFI        Z31858        C2b1a1a1a1a2
16870442        g        15        ,,,.,...,,,,,,^F,        DDHIIEIIH1IGEI>        Z31859        C2b1a1a1a1a2
20425830        c        2        ,,        II        Z31860        C2b1a1a1a1a2
13657681        g        9        .........        IHHFIIIII        B104        C2b1a1a1a1a3
14260047        T        18        ..,,.,.,....,..,.,        HHIIFIEIEIIIHIIIDI        Z31862        C2b1a1a1a1a3
15865716        t        79        ,,,,.............,,,,,,,,,,...,,.,...,,....,.,,,,..,,..,..,.,.....,........,,,,        DDDIH@EHHHIHHHIIIIIHIIIEHHIIIIIHIIGIFIGHHF<IIHIIFF<EIHIDII?IIIIIHIHHIHDDDDDHHHH        Z31863        C2b1a1a1a1a3
9971015        g        16        ,,,.....,..,....        DIIIIEIIIIIEHDDC        B105        C2b1a1a1a1a4
12125167        C        14        ,.....,,..,,,,        EFIIHHIIEIIIIH        Z31865        C2b1a1a1a1a4
12540130        A        55        .,..,,,,.,..,..,...,,,,,,,,,.,,,.,,.,,.,.,..,.,,..,,,,,        HIIII1IHIIHEEIIIFHFIHIIHHIHIIHFIIHI11HIIIHIIII<IIIIHIII        Z31866        C2b1a1a1a1a4
14092497        A        84        .$.,,..,,,...................,,,,,......,......,.,.,.,,.,,,....,,,.,,.,,,,...,,,.,...        EHIIHHIIIIIHIIIGIFIIIGIIIIIIIIIHIHIIIIIIEIHFIIIHIIGHHHIGIIIIIIFIIIIGHFIHIIIIEIHIIDDD        Z31867        C2b1a1a1a1a4
14674851        T        26        ,,,,.,..,.........,......^F,        IHIHIHFIFIHIGIEIIICIIHI<D?        Z31868        C2b1a1a1a1a4
8311857        g        22        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,        DDIHHIIHIII<ICEIIHIG<F        B98        C2b1a1a1a1a5
12253109        c        1        .        1        Z31871        C2b1a1a1a1a5a
19925219        A        43        ,,..,,,,,,..,,,,,,,,.......,,.,,,.,,,.,...,        DIIEIICIIIHIIIIHI<I<GIEFIIIIHIIIGII1GIHIIIC        Z31872        C2b1a1a1a1a5a
13872282        A        25        .,,.,,,,.,,,,,.,.,...,,..        IIIIH<HIIIIIIHIIIIHGC?1HC        B107        C2b1a1a1a1a5b
19102431        a        86        .,,,....,,,,,,,.,,..,.,.,,.,..,,,,,,,,,,.,.,..,...........,,,,.,.....,,,,,,,.,...,,,.,        HGIIF<HIIIIIHIIFIIFHIIIH@IHIIHIIIH?IGHCIGHHHIIGHHIHFHDHFH1IIHEGIFHHH?GHCHIIIHIIHEI1IHG        Z31876        C2b1a1a1a1a5b
14681190        t        22        ..,......,,,,,,,,,,,,,        I@I@HCHCIIIIIIHHCIHIGC        B100        C2b1a1a1a1b
18965136        G        29        .,.,,,...,,.,.,,,.,,,......^F.^F.        IHCIIHIHII<IHCIGIHIHIHDIHIADD        FGC12541.2        C2b1a1a1a1b
15032484        C        45        .....,,,,.,,,,.,,,,.,.,,.,.....,,,..,,....,.,        FIIIHIIIIGIIIHHIIII?IIHFIHEIFI<IHGIIHCIIHIHI?        Z31851        C2b1a1a1a1b
16607312        t        7        ......,        IIIIIHC        Z31852        C2b1a1a1a1b
19656375        g        16        .$.$....,,..,..,,,        </IIIHFIIHC1IIFC        Z31853        C2b1a1a1a1b
7278130        g        2        ..        ED        B99        C2b1a1a1a1c
7539496        c        70        ...,..,.,.,,,.......,....,.....,.,,...,,....,,,.....,,,,.,...........^F.        @DGIIIIHIIIGIFIII1HIIHIIIIIHDIHHHI<IIIEIIIIHIIIIIHIEI11II1IIHHIIII@II@        Z32999        C2b1a1a1a1c
12082441        c        80        ,,,,.,.,,....,,....,,,,.,.,....,,....,......,,..,,..,,,.,..,,,,.,,,,...,,,,,,,,,        DF1CHI1IHGHCEDDFEEECDBDEDEAIH?IHIIIIHIHIIHH@IIIIIHG?GEEIEEIDI?II1EE@HIIFIEIIHH?E        Z33000        C2b1a1a1a1c
12676951        c        3        ...        HID        Z33001        C2b1a1a1a1c
14780997        G        102        ....,.....,.............,..,,..,.....,.......,,,,,,,....,,,,,.........,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,..,,,.,.        FG@HIHEH1IHGIHHE<IHHFHIHIEHIII@@HIIHIHEIIFIIIIIIIIIIIHHIIIIHII@HFIICHIHIIHHGIIIIHIIII<IFHIEIHIIII?IIHH        Z33002        C2b1a1a1a1c
12227546        G        34        ..,..,...,,..,,,,,..,..,....,,...,        DHIEIIIHGHHIII?HIIIHIIIHG<IIIHHBDD        F3916        C2b1a1a1a1d
7902795        t        42        ,.,,,,,..,,......,,,,,,,,,,..,.....,,,....        DI?IIIIIIIHIIIIIEHIIIIIIIIHGIIIHII@1HGIEID        Z31645        C2b1a1a1a1d
8020507        a        87        ,....,,...,,,,,....,...,,,,,,,.,,......,,,,,..,,,,....,,.,,,,,,,,.,,....,............^F.^F.        DIIHEEFIIHIG<IIHIIHBIGIDDDIIIIHIDIFICIIDFDIIEHCFHIHHIIIEGIHHHIIIIIHIIGHHIIIIIIIIIIIIID@        Z31646        C2b1a1a1a1d
7322157        T        105        ......,,......,,....,.......,..,.....,..,.........,,.....,,........,,.,................,..,.,............        IHIIIIIH1HHHHDHGI1IGIIIIIHHHIIHIIEIHIIIFIIIHHIIIIIHHIIIIIIIHIEIIHIIIGHICIIFICHIHIIIIIFIEIHIIIGIIHHIIHDDDD        Z46377        C2b1a1a1a1d
俄罗斯数据分析平台Yfull.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|人类生物学在线 ( 苏ICP备16053048号 )

GMT+8, 2020-8-7 03:29 , Processed in 0.085076 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表